276-222-2133
Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Metrics
13 Downloads

Arhiv podataka pruža na korištenje istraživačke podatke nastale u empirijskim istraživanjima u području društvenih znanosti. Primarni fokus je na baze podataka stvorene u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima, a pohranjuju se i baze nastale iz javno dostupnih i administrativnih izvora.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Cannot publish dataverse.lurement

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse612-382-0857

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search