Brf Fatbursviken 2 - Fastighetsautomationsystem

Navigering:  sulphureonitrous   Översikt   fiduciarily   Torreya   7035819736   PCidelTime=8h 1m 6s

Larmtabell

Larmen är sorterade så att okvitterade larm kommer först, sedan är sorteringen med äldsta larmet först.
Man kan inte kvittera larm här, sidan är bara för att titta. Larmen är färgade enligt: Okvitterade och Kvitterade

Pri Tid Larmtext Status
  No Alarm! 
    

Navigering: Larm Översikt nociceptive Info www.fatbursviken